Diller

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

Programın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işin yapılması ve sürdürülmesi sırasında işyerindeki çalışma şartları sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları iş kazaları, sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. İSG; fizik, kimya, mühendislik, sosyoloji, psikoloji, hukuk, sosyal politika vb. birçok bilim dalının dalının ilgi alanına giren multidisipliner bir çalışma alanıdır. Her işyeri girdiği tehlike sınıfına göre  sağlık ve güvenlik açısından çeşitli tehlikeler barındırmaktadır. İSG’de amaç, çalışanların sağlığını korumak, işletme ve üretim güvenliğini sağlamaktır.

20.06.2013 tarihli 6331 Sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin tüm kuralları belirlenmiştir. Bu kanuna bağlı olarak çıkartılan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış mühendislere B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilme imkanı sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, çeşitli endüstri alanlarında çalışan meslek sahiplerine ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde lisansüstü eğitim – öğretim olanağı vermektir

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programının Süresi:

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından çıkmış olan ( Resmi Gazete: 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayı ) yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; 

- Tezsiz Yüksek Lisans Programları süresi en az 2 yarıyıl olup en çok 3 yarıyılda tamamlanır (Madde 12).

 

Kimler Başvurabilir?

İSG alanında kariyer planı yapan tüm Lisans mezunları   başvurabilir, ancak aşağıda belirtilen bölümleri bitirerek isg de yüksek lisans yapanlara B sınıfı İşi güvenliği Uzmanlığına sınavına sonsuz girme hakkı bulunmaktadır

• Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları

• Mimarlar

• Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları

• Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları

• Lisans mezunu olup aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunu olanlar

 

Genel Koşullar  

  • Program dili “Türkçe” dir. 
  • Programa dört yıllık üniversite mezunları başvurabilir. Bölüm sınırlaması bulunmamaktadır. 
  • Mimar, mühendis, fizik, kimya, biyoloji mezunları ve teknik elemanlar dışındaki lisans mezunları İSG Yüksek Lisans yapsalar dahi İş Güvenliği Uzmanı olamazlar.  
  • Program 2   dönem süresince toplam “11 dersten (30 kredi 90 AKDTS den ) oluşmaktadır. 

 

 

İSG TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERLERİ

 

İSG BİRİNCİ DÖNEM

 

 

 

Derslerin durumu

TUK

AKDTS

İSG501

Risk Değerlendirme Ve Acil Durum Yönetimi

 

Z

303

6

İSG503

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

Z

303

6

İSG505

İş Güvenliği Ve Mühendislik

 

Z

303

6

İSG507

Yangın  Ve Çevre Koruma

 

Z

303

6

İSG509

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grubundaki İşçilerin Korunması Ve İş Güvenlikleri

 

Z

303

6

 

 

 

15

30

 

 

İSG İKİNCİ DÖNEM

 

İSG502

Ergonomi

 

Z

303

6

İSG504

 Örgütsel Davranış Ve Çalışma Psikolojisi

 

 

Z

303

6

İSG506

İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından Korunma

 

Z

303

6

İSG508

İş Güvenliği Hukuku   Ve Mevzuatı

 

Z

303

6

İSG510

İş Hijyeni, Kimyasal Etkenler Ve Güvenlik

 

Z

303

6

İSG512

Dönem Projesi

 

Z

020

30

 

TOPLAM

 

15

30

 

GENEL TOPLAM

 

30 KREDİ

90 AKDTS